BOEDELRUIMING.NL

 

Text Box: Discreet en correct leegruimen van woning, kamer of bedrijf na b.v. overlijden, emigratie, kleiner wonen en samengaan van huishoudens.
Overname van de inboedel. 
Eventueel extra werkzaamheden om pand verkoop/verhuur-klaar te maken. 
1 aanspreekpunt, 1 prijs, 1 datum.

 

 

 

Boedelruiming.nl kan u veel werk uit handen nemen. In een periode waar van u als nabestaande of verantwoordelijke op korte termijn veel wordt gevraagd.

Wat wij voor u kunnen doen:

Ontruiming van het pand of de kamer.
Nadat bepaald is wat nabestaanden of betrokkenen willen behouden kan worden afgesproken dat diverse stukken worden afgeleverd op andere adressen in Nederland of worden verstuurd naar lokaties verder weg. Behalve voor transport kunnen wij ook (tijdelijke) opslag voor u verzorgen.

Indien u er geen tijd voor hebt, en dat wenst, kan door ons de inboedel worden nagezocht op waardevolle zaken die u zelf wilt houden. Te denken valt aan waardepapieren, documenten, sieraden, foto’s enz.

De overgebleven inboedel wordt overgenomen. Dat kan leiden tot vermindering van de kosten voor de ontruiming. Dit is afhankelijk van de ingeschatte verkoopbaarheid van wat is achtergebleven.
Vinden wij in deze spullen nog zaken die u, naar wij redelijkerwijs mogen aannemen, zelf liever had behouden dan laten wij u dat uiteraard weten.
Alle materialen die geen waarde meer hebben worden door ons op mileuvriendelijke wijze verwijderd waarbij we naar een optimaal hergebruik streven.
Ook kunnen wij de nalatenschap voor u te gelde maken. Daarbij wordt gezocht naar verkoop van de boedelonderdelen op een zodanige wijze dat de totaalopbrengst het hoogst is. Om u de garantie te geven dat er hierbij werkelijk in uw belang actief zijn willen wij graag samenwerken met een notaris die u uitkiest.

Pand of kamer klaar maken om op te leveren voor verkoop of overdracht aan verhuurder.
Hiervoor verwijderen wij zaken als gordijnrails, vloerbedekking e.d en herstellen wat nodig is.
Kleine aannemerswerkzaamheden zijn mogelijk. Ook de tuin kan daarbij onder handen genomen worden.

Indien gewenst stemmen wij de werkzaamheden af met de verhuurder, volgende bewoner of de makelaar zodat u er geen omkijken naar hebt.

Onze houding
Wij willen zorgvuldig met de woning en de goederen omgaan uit respect voor de vorige bewoner(s) en de nabestaanden of betrokkenen. Het belangrijkste resultaat van onze inzet moet zijn dat u tevreden bent over de gehele afhandeling. Uw positieve oordeel is het belangrijkste visitekaartje dat ons weer naar volgende opdrachten kan leiden.

Afspraken
Vrijblijvend komen wij bij u langs om een ophanden zijnde ontruiming met u te bespreken. Daarna sturen wij u een offerte.
Concrete afspraken zetten wij op papier zodat alle partijen weten wat van elkaar verwacht mag worden.

Boedelruiming.nl
Ron en Margreet Pijl
Koningin Wilhelminaweg 43,3958 CK Amerongen
Tel. 06-17479198
E-mail : info@boedelruiming.nl
Internet: www.boedelruiming.nl